Όροι και Προϋποθέσεις και Πολιτική Απορρήτου

Συμφωνία σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου
Αυτός ο διαδικτυακός ιστότοπος παρέχεται ως μέσο επικοινωνίας, εκπαίδευσης, έμπνευσης και πληροφοριών. Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Countdown στο Βασίλειο.

Όλο το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του περιεχομένου, της γραφής, των γραφικών, των φωτογραφιών και του κώδικα και της εφαρμογής του υπολογιστή, προστατεύεται από την αντίστροφη μέτρηση στο Βασίλειο ή από τρίτους.

Μπορείτε να κατεβάσετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται όλες οι ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με το υλικό λήψης. Κανένα από αυτό το υλικό δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε υπολογιστή εκτός από προσωπική και μη εμπορική χρήση.

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πλαίσιο ή επαναχρησιμοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο υλικού από αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κώδικα, λογισμικού, κειμένου, εικόνων, λογότυπων, βίντεο ή / και ήχο, μέσω οποιουδήποτε μέσου που υπάρχει ή δεν έχει επινοηθεί ακόμη.

Ειδικοί περιορισμοί στη χρήση υλικού
Πρέπει να σέβεστε όλα τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα σήματα υπηρεσίας, τα λογότυπα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε όλη την πνευματική ιδιοκτησία σε αυτόν τον ιστότοπο, είτε αυτά τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα σήματα εξυπηρέτησης, τα λογότυπα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή σήματα ανήκουν στην Countdown to the Kingdom ή έχουν άδεια από τρίτους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα από αυτά τα λογότυπα, εμπορικά σήματα, σήματα εξυπηρέτησης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Countdown στο Βασίλειο.

Δικαιώματα που παραχωρούνται στη Queen of Peace Media
Εάν δημοσιεύετε ή εισάγετε μηνύματα, σχόλια, δεδομένα ή / και προτάσεις που είναι δωρεάν της αντίστροφης μέτρησης στο Βασίλειο ή σε μία από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας, παραχωρείτε έτσι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το υλικό στην αντίστροφη μέτρηση στο Βασίλειο. Το υλικό θα θεωρηθεί μη εμπιστευτικό και η αντίστροφη μέτρηση στο Βασίλειο μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, σχόλια και πνευματική ιδιοκτησία με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, της αποκάλυψης και της δημοσίευσης μέσω οποιουδήποτε μέσου που υπάρχει ή δεν πρόκειται ακόμη εφευρέθηκε.

Τα δικαιώματα που παραχωρούνται είναι χωρίς δικαιώματα, διαρκή, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς περιορισμούς, και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το δικαίωμα άδειας, πώλησης, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος, σήματος εξυπηρέτησης και κατοχύρωσης του υλικού.

Πολιτική απορρήτου και καταλόγου
Εάν παρέχετε την αντίστροφη μέτρηση στο Βασίλειο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο αντίστροφης μέτρησης στο Βασίλειο, η αντίστροφη μέτρηση στο Βασίλειο θα χρησιμοποιεί το email σας μόνο για να σας στείλει το ενημερωτικό δελτίο. Η πολιτική της αντίστροφης μέτρησης στο Βασίλειο δεν είναι να παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τις πληροφορίες σας σε τρίτους.

Αποποίηση ευθυνών
Η αντίστροφη μέτρηση στο Βασίλειο μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, ή να αναφέρει ιστότοπους Διαδικτύου που διατηρούνται από τρίτους. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται ή αναφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Η αντίστροφη μέτρηση στο Βασίλειο δεν λειτουργεί ούτε ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και επομένως δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή εκφρασμένη, σχετικά με οποιοδήποτε υλικό βρέθηκε σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων.

Η αντίστροφη μέτρηση στο Βασίλειο δεν εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος, τα στοιχεία του ή οι λειτουργίες του θα είναι αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα. Η αντίστροφη μέτρηση στο Βασίλειο δεν εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος ή οποιοσδήποτε ιστότοπος συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο ή αναφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Περιορισμός Ευθύνης
Σε καμία περίπτωση οι θυγατρικές της Countdown στο Βασίλειο, ή τρίτου μέρους που βοήθησαν στη δημιουργία, παραγωγή, παράδοση ή λειτουργία αυτού του ιστότοπου, δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Countdown στον ιστότοπο του Βασιλείου ή στα συστατικά του, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αναγνωρίζετε και συμφωνείτε συγκεκριμένα ότι η αντίστροφη μέτρηση στο Βασίλειο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε συμπεριφορά από οποιονδήποτε χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αναγνωρίζετε και αποδέχεστε όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

Εγκυρότητα
Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης θεωρηθεί άκυρη, η ακυρότητα αυτή δεν επηρεάζει τις διατάξεις που μπορούν να τεθούν σε ισχύ χωρίς τέτοιο άκυρο τμήμα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα Συμφωνία πρέπει να διέπεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, και ο τόπος για οποιονδήποτε λόγο δράσης είναι το Sacramento County, California.